บอลลูนลดน้ำหนัก ลดได้จริงหรือเปล่า ต้องผ่าไหม ? l Vejthani Hospitalติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 2960
________________________________________________________________
นัดหมายแพทย์ออนไลน์ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-734-0000
________________________________________________________________

ติดตามความรู้ด้านสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานีได้ที่
◾️ Spotify Podcast :
◾️ Line (@Vejthani) :
◾️ IG :
◾️ Twitter :
◾️ Website :
◾️ Make an Appointment :